شرح زندگی پدر سرافیم ساروفسکی
نویسندگان: جمع آوری و تدوین توسط ن.و.یلاگین
مترجمان: فرزانه شفیعی
1400/3/22
زبان: فارسی
ناشر: ایگومن تاییسی
تاریخ انتشار: 1396
قیمت: ندارد
لینک خرید: https://www.varnitsy.spb.ru/
این کتاب شرح زندگی پدر سرافیم ساروفسکی، راهب و کشیشی است که عمرش را در جنگل عزلت گزید و به عبادت خدا نشست. 
در سال 1863، ن.و.یِلاگین یکی از مشاورین دولتی به درخواست صومعه منطقه ساروف، اسناد و مطالب مربوط به دوران زندگی و آنچه را که راجع به زندگی و فعالیت های پدر سرافیم تا آن زمان منتشر نشده بود، در یک جا گردآوری و منتشر کرد. این مجموعه تا کنون چندین مرتبه چاپ مجدد شده است. 
کتاب، در واقع چاپ و تدوین مجدد نسخه های به جای مانده از سال 1904 و شرح زندگی این روحانی بزرگ راه حقیقت است که به دلیل برخورداری از نیروی الهای در شمار قدیسین قرار می گیرد.

دانلود: شرح زندگی پدر سرافیم ساروفسکی