تاریخ انجیل
نویسندگان: آرخیماندریت الکساندر (فائوت)
مترجمان: فرزانه شفیعی
1400/3/22
زبان: فارسی
ناشر: ایگومن تاییسی
تاریخ انتشار: 1395
قیمت: ندارد
لینک خرید: https://www.varnitsy.spb.ru/
در کتاب حاضر تصویری کلی از تاریخ انجیل به تحریر درآمده است که شامل مطالبی از کتاب عهد عتیق (عهد قدیم) و عهد جدید می شود. این کتاب پس زمینه تاریخ دنیا در عصر عیسی مسیح و رویدادهای حاضر از تولد او تا پیش از رسیدن به مقام والای پیامبری و همچنین آخرین روزهای زندگی زمینی او را به ترتیب وقوع به تصویر می کشد. 
کتاب تاریخ انجیل بر مبنای مباحث طرح شده در جلسات سخنرانی راهب ارشد الکساندر (فائوت) در حوزه علمیه مسکو آرخیماندریت وندیکت (کنیازوف) تهیه شده است. 
این کتاب برای دانشجویان حوزه علمیه، دانشکده های علوم دینی و تمامی مسیحیان شاخه ارتدوکس در نظر گرفته شده است. 

دانلود: تاریخ انجیل