راهنمای تجارت با روسیه

ظرفیت های بازار روسیه برای واردات و صادرات
گروه پاروس با همکاری مراکز مطالعاتی و تحلیل گران در حوزه اقتصادی ایران و روسیه می توانند شما را با بازارهای روسیه آشنا کرده و در انتخاب حوزه فعالیت، تدوین استراتژی برای مطالعه و ورود، ارسال کالا، تهیه اسناد لازم و بازار فروش محصولات همراهی کنند. 
کتاب حاضر نتیجه مطالعه و جمع آوری اطلاعات و داده های رسمی درباره ویژگی های اقتصادی و ظرفیت های بازار روسیه برای واردات به این کشور است. ویژگی متمایز کننده این کتاب، مطالعات میدانی و بررسی مشکلات و موانع موجود برای بهره برداری تاجر ایرانی از ظرفیت های قابل توجه بازار روسیه است. در کتاب راهنمای تجارت با روسیه، خواننده ضمن آشنایی با ساختار اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و جغرافیایی روسیه، تمام مراحل تجارت با روسیه اعم از انتخاب حوزه فعالیت، تدوین استراتژی برای مطالعه و ورود، ارسال کالا، معرفی ظرفیت ها، مشکلات و موانع و در برخی موارد ارائه راهکارهایی برای انجام هر چه بهتر فعالیت اقتصادی تاجری ایرانی می باشد.
تلاش بر این بوده است که حقاقی آماری، جداول و نمودارها به عنوان شواهد تجربی تحلیل ها و استدلال ها بر اساس آخرین آمار منابع رسمی به خواننده معرفی شوند. 
کتاب حاضر نوشته فرزانه شفیعی، آندره ایوانوف و حامد حسین متاجی کجوری توسط شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در سال 1399 به چاپ رسیده است. 
نشانی مرکز فروش: تهران، خیابان کارگر شمالی، نبش کوچه همدان، شماره 1204
021-66425118